Disclaimer

De persoonlijke gegevens die u meedeelt aan de FOD Buitenlandse Zaken zullen worden behandeld conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In het kader van deze wet, beschikt u over een informatierecht, een recht op toegang, een recht op herziening en een recht van verwijdering met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Indien u uw rechten wenst te doen gelden, moet u zich richten tot de FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Bijstand aan Belgen in het buitenland (C1.1), Karmelietenstraat 15 te 1000 Brussel, dpo@diplobel.fed.be.

Ook beschikt u over het recht om een beroep aan te tekenen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, indien u van oordeel bent dat uw rechten niet geƫerbiedigd werden.